A partir de Septiembre 2015 ofrecemos un espacio para las familias con hijo/as de 3 a 6 años en el que mediante el movimiento, la actividad libre y la relación, el niño/a pueda ir descubriéndose a sí mismo y el mundo que le rodea.

Apostamos por el desarrollo global y armónico, desde la seguridad, confianza, bienestar…..por eso ofrecemos un espacio para acompañar a vuestras hijas e hijos en su proceso de crecimiento.

El espacio estará preparado para disfrutar de las mañanas, tanto los niños y niñas como las familias, pudiendo estar presentes mientras lo necesiten .

Deseamos que sea un lugar donde el niño/a se sienta en seguridad sin aferrarse a modelos, respondiendo a capacidades y necesidades individuales y colectivas. Un lugar donde el juego sea una oportunidad para disfrutar de lo que hacemos, aprender de ello y desde el respeto y la cooperación establecer relaciones sanas.

Un lugar donde estén reflejados los deseos de cada persona, sus necesidades, capacidades y ritmos. Partiendo de los procesos internos auténticos, donde jugar y aprender pueda ser lo mismo.

2015eko irailetik aurrera 3 eta 6 urte bitarteko seme-alabak dituzten familientzako espazioa eskeintzen dugu, non mugimendu, aktibitatea libre eta harremanaren bidez umeak
norbere burua eta bere ingurua ezagutzeko aukera izango duen.

Garapen global eta harmonikoaren aldeko apustua egiten dugu,
segurtasun, konfi antza, ongizate eta beste hainbat esparrutatik abiatuz. Eta horregatik eskaintzen dugu
zuen seme-alabei beren hazkuntzaprozesuan
laguntzeko espazioa.

Goizetan erabili ahal izango dute gure espazioa, haurrek nahiz
familiek. Eta haurrek nahi beste izango dute beren familia ondoan.

Umea seguru sentituko den tokia izatea nahi dugu, ereduei hain estu heldu gabe, norbanakoaren nahiz taldearen gaitasun eta beharrei erantzunez.

Jolasa, egiten dugunaz gozatzeko aukera izatea nahi dugu espazio honetan, jolasaren bidez,errespetuz
eta elkar lanean, harreman osasuntsuak sortzeko aukera
eskeniz.

Pertsona bakoitzaren desioak, beharrak, gaitasunak eta erritmoak islatuko diren tokia. Benetako barne prozesuetatik abiatuta, jolastea eta ikastea gauza bera
izanik.