Bizipen es un espacio de atención individualizada y adaptada a las necesidades de cada familia y ritmos de cada persona.

Creemos en el desarrollo  global y  único de cada individuo para sentirse, crecer y vivir como ser irrepetible.

Un lugar en el que ponemos especial atención en la escucha y respeto de los diferentes procesos personales, acompañando en un marco de seguridad y placer, favoreciendo el desarrollo de potenciales y capacidades, e incorporando las necesidades y deseos de cada uno.

Banakako eta familia bakoitzaren beharretara nahiz pertsona bakoitzaren erritmoetara egokitutako arretarako gunea da Bizipen.

Norbanakoaren garapen global eta bakarrean sinesten dugu, aparteko izaki gisa sentitzeko, hazteko eta bizitzeko.

Arretaz eta errespetu osoz entzuten ditugu pertsona bakoitzaren prozesuak, segurtasunaren eta plazeraren bidean gidatuz, potentzial eta gaitasunak garatzen lagunduz eta bakoitzaren behar eta nahiak landuz.